กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัด Metacognition

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

Metacognition หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถเลือกกลวิธี ในการวางแผน กำกับควบคุม และประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

metacognition1


 รายละเอียดคลิ๊ก   กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัด Metacognition