กระบวนการพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

ข้อสอบแบบเขียนตอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดระดับสูง การนำความรู้และทักษะกระบวนการไปใช้
การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบในลักษณะดังกล่าว มีหลักการดังนี้

 รายละเอียดคลิ๊ก  กระบวนการพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ