การวัดความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Article

สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ในงาน วทร. ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

Tags: ,