E-testing Online “Fun Qiuzzes for Kids”

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักวิชาการ จาก สสวท.  ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบการสอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดย สสวท. ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 หรือ National Science and Technology Fair 2016
ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยในกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำระบบการสอบออนไลน์ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมถอดรหัสล่าสมบัติ โดยให้หาคำตอบจากข้อสอบในระบบการสอบออนไลน์ และนำคำตอบที่ได้มาเรียงเป็นรหัสสำหรับไขกล่องสมบัติ เพื่อรับรางวัล

IMG_3300 IMG_3303 IMG_3304 IMG_3305
IMG_3306 IMG_3333 IMG_3334 IMG_3336
IMG_3337 IMG_3338 IMG_3339 IMG_3340
IMG_3341 IMG_3342 IMG_3346 IMG_3350
IMG_3350 IMG_3352 IMG_3356 onlinetesting2