การบรรยายพิเศษเรื่อง “How to develop balanced assessment framework”

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อ “How to Develop Balanced Assessment Framework” โดย Dr.Mark Zelman ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) ของธนาคารโลกด้านการวัดผลประเมินผล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากรอบการวัดผลประเมินผล

  • เอกสารประกอบการบรรยาย Download

ภาพบรรยากาศในการบรรยาย

DSC_0031_crop DSC_0032 DSC_0015
 DSC_0014  DSC_0037_crop  DSC_0040