เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สสวท. โดยสาขาประเมินมาตรฐานได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ลักษณะของข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือที่ได้จัดทำขึ้นโดย สสวท. ในรูปแบบ CD ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

piclecturer

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่

LiveCD

ภาพแผ่น CD ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ภาพบรรยากาศการอบรม

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2558  ห้องภาณุรังษีบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

DSC08322 DSC08325 DSC08326 DSC08327 DSC08329
DSC08330 DSC08332 DSC08342 DSC08349 DSC08363
DSC08367 DSC08378 DSC08384 DSC08386 DSC08388
DSC08396 DSC08397 DSC08398 DSC08400 DSC08401
DSC08402 DSC08403 DSC08404 DSC08405 DSC08409
DSC08411 DSC08413 DSC08414 DSC08415 DSC08418
DSC08422 DSC08429 DSC08441 DSC08448 DSC08450
DSC08451 DSC08454 DSC08463 DSC08466

วันที่ 12 –13 มิถุนายน 2558 ห้อง Convention Hall ชั้น 14 (อาคาร Parking) โรงแรมรอแยลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

 03 02 07 08 10
 11  012 (2)  25  28  29
 011  014  16  18  19
 20  21  22  23  24
 30  32  34  060  061
 062  063  064  065  066
 067  069  070  073  074

สำหรับรูปการอบรมเพิ่มเติม สามารถเข้าได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.991485957537026.1073741972.281714791847483&type=3

 

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2558  ห้องเบญจรงค์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอแยลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

DSC08477 DSC08482 DSC08484 DSC08486 DSC08493
DSC08494 DSC08495 DSC08496 DSC08502 DSC08565
DSC08563 DSC08508 DSC08518 DSC08513 DSC08557
DSC08551 DSC08539 DSC08524

วันที่ 14 –15 มิถุนายน 2558 ห้อง Convention Hall ชั้น 14 (อาคาร Parking) โรงแรมรอแยลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

DSC07049 DSC07050 DSC07052 DSC07057 DSC07058
DSC07060 DSC07061 DSC07064 DSC07067 DSC07068
DSC07069 DSC07077 DSC07079 DSC07083 DSC07099
DSC07108 DSC07134 DSC07138 DSC07140 DSC07143
DSC07145 DSC07148 DSC07150

 

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  ห้องเบญจรงค์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอแยลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

 DSC08584  DSC08587  DSC08588  DSC08595 DSC08600
 DSC08606  DSC08607  DSC08610  DSC08612  DSC08613
 DSC08614  DSC08615  DSC08626  DSC08627  DSC08632
 DSC08636  DSC08637  DSC08642  DSC08643  DSC08644
 DSC08654  DSC08657  DSC08659  DSC08662  DSC08664
 DSC08665  DSC08669  DSC08667  DSC08671

วันที่ 18 –19 มิถุนายน 2558 ห้อง Convention Hall ชั้น 14 (อาคาร Parking) โรงแรมรอแยลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

IMG_6818 IMG_6819 IMG_6821 IMG_6822 IMG_6823
IMG_6824 IMG_6825 IMG_6828 IMG_6831 IMG_6835
IMG_6836 IMG_6839 IMG_6842 IMG_6843 IMG_6844
IMG_6846 IMG_6848 IMG_6854 IMG_6868 IMG_6936
IMG_6970 IMG_6972 IMG_6974 IMG_6976 IMG_6978
IMG_6979 IMG_6981 IMG_6983

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ห้องเบญจพร ชั้น 4 โรงแรมรอแยลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

 DSC08673  DSC08677  DSC08680 DSC08681  DSC08688
DSC08691 DSC08692 DSC08693 DSC08711 DSC08721
DSC08720 DSC08722 DSC08726 DSC08727 DSC08731
DSC08732 DSC08733 DSC08742 DSC08743 DSC08747
 DSC08756  DSC08759  DSC08760  DSC08761