ประกาศรับสมัครครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาประเมินมาตรฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 12 – วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 4
  จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (สามัญเดิม รุ่น 1) ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์
  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 – วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 4
  จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (สามัญเดิม รุ่น 2) ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 14 (อาคาร Parking)
  โรงแรมรอแยลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร
 • ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 14 – วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (ขยายโอกาส) ครั้งที่ 3 ณ ห้องเบญจรงค์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอแยลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

onlinepisa7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1204, 1205, 1207 (นันทฉัตร) (ศราวุฒิ)

โทรศัพท์สายตรง 0-2712-3606 โทรสาร 0-2712-3602

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (ขยายโอกาส) คือ obec158@gmail.com

สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (สามัญเดิม รุ่น 1) คือ obec258@gmail.com

สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (สามัญเดิม รุ่น 2) คือ obec358@gmail.com