บุคลากรของสสวท.เข้าร่วมการประชุม IAEA 2009 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สสวท.ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IAEA ครั้งที่ 36 ปี พ.ศ.2553
ณ ประเทศไทยนั้น ในปีนี้ประเทศออสเตรเลียได้เป็นเจ้าภาพและจัดการประชุม IAEA ครั้งที่ 35
ในระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2552 ณ เมืองBrisbane ประเทศออสเตรเลีย บุคลากรของสสวท.
จึงได้เข้าร่วมการประชุม IAEA ดังกล่าว เพื่อศึกษาดูงานการจัดการประชุมและเพื่อประชาสัมพันธ์
งานประชุม IAEA ครั้งที่ 36 ปี พ.ศ. 2553 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552 รอบที่ 2

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้คัดเลือกสถานศึกษาของท่านเพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาด้านการจัดการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษารอบที่ 2

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับศึกษานิเทศก์เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ Digital publishing, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาประเมินมาตรฐาน เชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับศึกษานิเทศก์เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ดังแนบ

ประชุมปฏิบัติการเรื่องการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 7 – 9 พ.ค. 55

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ได้จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมลายทอง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการเรื่อง การวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เขียนโดย saadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 7 – 9 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี